Fatiha Suresinin Diğer İsimleri

  Bu internet sistesi çerezleri kullanmaktadır. Bu siteyi gezmeye devam ederek, çerezlerin kullanımı hususunu kabul ediyorsunuz. Daha fazla ayrıntı

  • Fatiha Suresinin Diğer İsimleri   Fatiha Suresinin Diğer İsimleri   Bir şeyin evveline “Fâtiha” âhirine ve sonuna “hâtime” denildiğinden ve Kur’ân-ı Kerîm’in başı “elhamdülillâh” sûresi olduğundan bu mübârek sûreye “Fâtiha-i Şerîfe” denilir. Fâtiha-i Şerîfenin diğer isimleri:

   Hamd ve Şükür Sûresi: Cenâb-ı Hakk’a hamd ve şükür ile başladığından ve Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’a mahsus medihler bu sûrede olduğundan bu isim verildi.

   Ümmü’l-Kur’ân: Bütün Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’a mahsus medihler ve kullarına emirler ve müjdeler ve korkutmalar icmâlen bu mübârek Fâtiha Sûresinde olduğundan bu sûre-i şerîf Kur’ân’ın anası ve esası yerindedir.

   Kenz: Fâtiha-i Şerîfe bir rahmet hazinesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz “Fâtiha Sûresi arşın altındaki hazineden inmiştir” buyurdular.

   Şifâ ve Şâfiye: Peygamber Efendimiz “Fâtiha Suresi Kur’ân-ı Kerîm’in aslı mesabesinde olup hastalık için okununca şifâ hâsıl olur” buyurduklarından Şifâ Suresi denilmiştir.

   Namaz Sûresi: Namazlarda okunması vacip olup Allâhü Teâlâ Resûlullâh Efendimize: “Namazı kulumla aramızda paylaşırım. Yani namaz kılana sevap verip onu bağışlarım” buyurduklarından bu sûreye namaz sûresi denilir.

   Seb‘u’l-Mesânî:
   Bu Sûre-i celîle Peygamberimize en evvel meleklerin büyüğü olan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla hem Mekke’de ve hem de Medîne’de indirilmiştir. Yedi ayetli olması ve her namazda tekrar edilmesi sebebiyle “Seb‘u’l-mesânî” denilir.

   Ta‘lîm-i Mes’ele: Bu sûrede istemenin ve duânın şartı ve edebi öğretilmiştir. İstemenin şartı: evvela marifet, sonra amel, sonra ihtiyacın arzedilmesidir. Edebi ise evvelâ istenilen zatı medih, sonra istediğini almaya ehil olduğunu beyan, sonra en güzel şeyi seçip onu istemektir. İstenilecek en mükemmel şey ise nimetin kendisi değil onu kazanma yoludur. Zira bir nimetin doğru yolunu bulmak onu her zaman bulmaktır.