Dünya'da kaç Türk var?

  • Dünya'da kaç Türk var?

   Dünya'da kaç Türk var?

   Önce Türk Devletleri:

   Türkiye : 70.000.000
   K.K.T.C:700.000
   Azerbaycan:11.000.000
   Kazakistan:16.000.000
   Türkmenistan:5.000.000
   Kırgızistan:4.000.000
   Özbekistan:27:000.000

   Özerk Türk Devletleri:

   Doğu Türkistan:100.000.000
   Yakutistan:1.500.000
   Gagauzya:300.000
   Kırım:2.000.000
   Tuva:300.000
   Tataristan:4.000.000
   Taymir:40:000
   Hakasya:500:000
   Dağıstan:2.500.000
   Çuvaşistan:1.500.000
   Başkurdistan:4.000.000
   Altay:300:000
   Balkar:100.000

   Ülkeler : (Özerk cumhuriyetleri hariç)

   İran:30.000.000
   Rusya:3.000.000
   Almanya:3.000.000
   Fransa:500.000
   Diğer avrupa ülkerler:400.000
   Avustralya:30.000
   Mogolistan:300.000
   Afganistan:9.000.000
   Irak:1.200.000
   Suriye:400.000
   Mesika:35.000.000
   Amerika:35.000.000
   Brezilya:1.500.000
   Diğer Kuzey ve Güney Amerika Kıtası Toplamı 7.000.000

   Diğer

   Macaristan:7.000.000
   Bulgaristan:5.000.000
   İskandinav:6.000.000
   Mançurya:30.000.000
   Moğolistan:2.000.000
   İç Moğolistan:16.000.000
   İtalya:50.000.000

   Kırmalar:30.000.000

   TOPLAM ===522.070.000

   Bir çin bile değiliz   Not: Kızılderililer Hesabta Kızılderililer dünyada kızılderili diye
   geçıyor ama köküne inildiğinde dünya da Türk olduğu saptanmıştır. (
   Ruslar ın katkısı bu konuda büyük)

   İtalyanların Türklerinki ile( Gerçek türkler) Dna ları %97 doğru oldugu
   açıklanmıştır.Peçenekler in italyaya göçtüğü konusu. (Bknz. Kavimler
   göçü)

   Moğollar ve mançuryalılar ve iskandınavlar listede çünkü sibirya kökenlı
   akrabag belkı aile soyumuz insanlar.

   Ayrıca dış ülkelerdeki Türk rakamlarında sadece Türkiye Türkleri değil
   diğer Türk devletlerindeki vatandaşlarıda sayıyorum.

   Efendim ABD de Nasıl 35 milyon Türk yaşıyor.


   Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776deki bağımsızlıgından hemen önce
   nufus yaklaşık 2.5 milyon kadardı.(%95 beyaz Avrupa %5 zenci Afrika)bu
   beyaz nufus 1.İngiliz 2.Alman 3.İskandinav(İsveç,Norveç)ilk 3grubu
   oluşturmaktaydılar.

   Yani iskandinavlar Altay Kökenli Türk olduklarını var sayarsak Ve kızıl
   derilileri hesaba katarsak böyle bi tablo çıkıyor ortaya.

   ( bi forumdan aldim )   LONG LIVE TURANIC EMPIRE !