Tekamül - Bir Ahmed Hulusi Makalesi

  • Tekamül - Bir Ahmed Hulusi Makalesi   Tekamül - Bir Ahmed Hulusi Makalesi


   Tekamül
   Aynı toprakta yetişen iki ayrı tohumu düşün.
   Biri buğday, diğeri arpa. Bunları aynı zamanda, aynı yere ek...
   Sonra ikisinin de suyunu ver, bakımlarını yap aynı zamanlarda.
   Bir gün görürsün ki, başakların birisi buğday vermiş, diğeri arpa!..

   Niye?..
   Toprak aynı, su aynı, gübre aynı!
   Aynı topraktan yetişen iki tohumdan biri buğday, diğeri arpa.
   Aynı toprakta yetişen biberin biri tatlı, diğeri acı.
   Hâlbuki şartlar ve ortam hep aynı...

   İşte burada ortaya program çıkar!
   Onun fıtratı buğday olmak üzere idi, ötekinin arpa...
   Birinin tatlı olmak üzere idi, diğerinin acı...

   Peki, gene bir soru çıktı ortaya: “Fıtrat” nedir?..

   Oldukça önemli bir soru!..

   “Fıtrat”; zuhura gelecek tecellilerin programlanışı ve yaratılışıdır.

   Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücû ederler.

   Bu tohum yaratılışından itibaren, kendine en uygun tecelliler ile beslenir, büyür yeşerir, tâ ki yaratılışındaki gayeye uygun hizmeti ede...

   O tecellilerin zuhuru ne zaman ki onda sona erer; bu an, tekâmülünün de zirvesidir, artık onun rızkı da sona ermiş olur ve tekrar aslına rücu eder.

   Ahmd Hulusi