Yel abdesti bozar

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Yel abdesti bozar

   Yel abdesti bozar

   Sual: İlmihal bilgilerine zıt çıkışlarıyla tanınan ilahiyatçı bir hoca, yellenmenin abdesti bozmayacağını köşesinde yazdı. Bu konuda hadis yok mu? Mezheplerin kavli nedir?
   CEVAP
   Dört mezhepte de yellenmek abdesti bozar. (Mezahib-i Erbea)

   Bu konuda hadis-i şerifler de vardır. Birkaçı şöyledir:
   (Namaz kılarken yellenen namazdan çıkıp abdest alsın, namazı da iade etsin.) [Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İ.Ahmed, Beyheki, Taberani]

   (Yellenenin abdesti bozulur.)
   [Ebu Davud, İ.Ahmed]

   (Şeytan namaz kılanın makadına hafifçe dokunur. O kimse bunu yel zanneder. Böyle durumda, koku veya ses duymadıkça namazınızı bozmayın.)
   [İ.Ahmed]

   (Abdesti olmayanın namazı kabul olmaz. Makattan sesli veya sessiz yel çıkınca hades vaki olur, yani abdest bozulmuş olur.)
   [Buhari]

   (Makatında bir kıpırtı hisseden
   , ses ve koku duymadıkça, mescidden çıkmasın [namazına devam etsin].) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî]