-----------------------
Options

Üreme, çoğalma,Eşeyli üreme,Eşeysiz üreme,